Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, σε 8 τμήματα ή σχολές του Μηχανογραφικού Δελτίου θα υπάρχει πρόσβαση και από ένα νέο Επιστ. Πεδίο, επιπλέον αυτού ή αυτών, στα οποια ανήκαν μέχρι τώρα. Επίσης 4 τμήματα και σχολές μετονομάζονται.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τους συντελεστές βάσει των οπoίων καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα των φετινών πανελλαδικών πατήστε εδώ.