ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

     Δευτέρα

13:30 - 22.30

Τρίτη

13:30 - 22.30

Τετάρτη

13:30 - 22.30

Πέμπτη

13:30 - 22.30

Παρασκευή 13:30 - 22.30
Σάββατο 09.00  - 13.00

Απόλυτο 

Βασισμένοι πάντα στη διδακτική μέθοδο που ακολουθούμε εδώ και 27 χρόνια και η οποία έχει οδηγήσει σε επιτυχία το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μας προσφέρουμε:

  •  Ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα.

Κατανοώντας τις ανάγκες των μαθητών δημιουργούμε ολιγομελή τμήματα με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία, η οποία θα φέρει σίγουρα αποτελέσματα.

  •  Προσωπική, αποτελεσματική συνεργασία καθηγητή-μαθητή.

Η προσωπική ενασχόληση με το μαθητή έχει ως αποτέλεσμα την ηθική & ψυχολογική στήριξη του μαθητή και την εμψύχωση του που είναι σημαντική για την ενίσχυση της προόδου.

  •  Συστηματική παρακολούθηση των μαθητών.

Η συστηματική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών μέσω τακτών διαγωνισμάτων συντελεί στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης από το μαθητή, καθώς επίσης βοηθάει τον καθηγητή να έχει μιά ολοκληρωμένη εικόνα για τη πορεία του μαθητή.

  •  Τακτική ενημέρωση γονέων.

Επειδή θεωρούμε πολύ σημαντική  τη διαρκή και υπεύθυνη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επίδοση των μαθητών μας, παρέχουμε ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή Ενημέρωσης Γονέων που δίνει τη δυνατότητα, με μια επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο, να αποκτήσετε πλήρη εικόνα για την πορεία τους.

Επίσης, οι συγκεντρώσεις γονέων - καθηγητών που πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική για την ενημέρωσή σας.

Οι γονείς καλούνται να συνεργαστούν με τους καθηγητές του φροντιστηρίου για την αποτελεσματικότερη πρόοδο των μαθητών.

  •  Καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και σωστός προγραμματισμός στη διδασκαλία.

Δυο παράμετροι κλειδιά που οδηγούν στην επιτυχία είναι το καταρτισμένο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια και ο σωστός προγραμματισμός στη διδασκαλία της ύλης, που βοηθάει στη συγκροτημένη μάθηση και στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης.

Παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση για κάθε τμήμα και σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε ο μαθητής να γνωρίζει όλες τις δυνατότητες που του προσφέρονται για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση.

  • Τμήματα Μελέτης

 Στο Φροντιστήριό μας λειτουργούν Τμήματα Μελέτης για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου και ΕΠΑ.Λ.

Τα τμήματα μελέτης αποτελούνται από έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές, ώστε να ολοκληρώσουν το διάβασμα και τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί από το σχολείο.

Ο έλεγχος προόδου γίνεται σε καθημερινή βάση και η ενημέρωση των γονέων είναι συνεχής μέσω της αντίστοιχης Ψηφιακής πλατφόρμας.

Υπάρχει ενημερωμένη βιβλιογραφία σε όλα τα μαθήματα, ενώ παράλληλα παρέχονται φύλλα εργασίας που βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης.

Οι μαθητές αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη από τα τμήματα μελέτης, καθώς πέραν της προόδου τους στο σχολείο, υιοθετούν μια διαφορετική αντίληψη απέναντι στο διάβασμα μαθαίνοντας να το προγραμματίζουν και να μην χρονοτριβούν. Η σωστή κατανομή του χρόνου και η ουσιαστική ενασχόληση με το εκάστοτε μάθημα, έχει ως αποτέλεσμα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερο άγχος και βελτιωμένα μαθησιακά αποτέλεσματα.

 

ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   (μαθηματικός)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (μαθηματικός)