Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 29 Ιουνίου μέχρι και 9 Ιουλίου.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 (ΦΕΚ 1937/Β/2017) απόφασης του ΥπουργούΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό της οργάνωσης και του τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Εγκύκλιο για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, με παραδείγματα, καθώς και τη διαδικασία υπολογισμού μορίων εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ και τη συμπλήρωση 1ου και 2ου Παράλληλου Μηχανογραφικού, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο.