Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Για το Μηχανογραφικό του Γενικού Λυκείου πατήστε εδώ.

Για το Μηχανογραφικό των Επαγγελματικών Λυκείων πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου με τις διαδικασίες υποβολής των Μηχανογραφικών πατήστε εδώ.