Κατατέθηκε στη Βουλή, μετά από δημόσια διαβούλευση, το νέο πολύ-νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες μεταξύ των οποίων είναι και τα εξής:

  • Ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται και πάλι στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας από το σχολικό έτος 2021 - 2022 και εφεξής.
  • Προβλέπεται η αναπροσαρμογή του συνολικού αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων στο Γυμνάσιο από τέσσερα (4) σε επτά (7).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: