Από το Υφυπουργείο Αθλητισμού δόθηκαν οδηγίες για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και τον τρόπο χρήσης τους από τους υποψηφίους που επιθυμούν να προπονηθούν για να λάβουν μέρος στις Πρακτικές Δοκιμασίες για εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, τις Στρατιωτικές - Αστυνομικές – Πυροσβεστικές –Λιμενικού και τις Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.