Στο νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, με το Άρθρο 47 γίνονται αλλαγές στον τρόπο Εισαγωγής στα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.