Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου και των Εσπερινών ΓΕ.Λ. που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος 2019 - '20.

Για το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ.