Στους καταλόγους που ακολουθούν θα βρείτε:

Τα νέα τμήματα που θα ενταχθούν για πρώτη φορά, το 2019, στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών).

Τα τμήματα που εντάσσονται στο 2ο Επιστ. Πεδίο και προκύπτουν από μετονομασία ή κατάτμηση υπάρχοντος τμήματος ή υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια σε άλλο ή άλλα Επιστ. Πεδία.

Τα τμήματα που υπήρχαν μέχρι πέρσι, αλλά απεντάσσονται πλέον από το 2ο Επιστ. Πεδίο.

Για να δείτε τους καταλόγους, κάντε κλικ στην εικόνα: