Αναρτήθηκαν οι εγκύκλιοι για τον προγραμματισμό των εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και των Γυμνασίων.

Προγραμματισμός εξετάσεων ΓΕ.Λ.

Προγραμματισμός εξετάσεων Γυμνασίων.