Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2016 - 2017

Ν.Ε. Γλώσσα 2 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες
Α.Ε.Π.Π. 3 ώρες
Α.Ο.Θ (οικονομικές - πληροφορικής) 2 ώρες
Βιολογία Γενικής Παιδείας (επιστήμες υγείας) 1 ώρα
Ιστορία Γενικής Παιδείας (επιστήμες εκπαίδευσης) 1 ώρα