Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν.Ε. Γλώσσα - Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες
Α.Ε.Π.Π. 3 ώρες
Α.Ο.Θ. 3 ώρες