Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ν.Ε. Γλώσσα - Λογοτεχνία 2 ώρες
Αρχαία -  Διδαγμένο Κείμενο 2 ώρες
Αρχαία - Αδίδακτο Κείμενο 3 ώρες
Ιστορία 3 ώρες
Κοινωνιολογία 3 ώρες