Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 - 2017

Ν.Ε. Γλώσσα 2 ώρες
Αρχαία 5 ώρες
Ιστορία 2 ώρες
Λατινικά (ανθρωπιστικές επιστήμες) 3 ώρες
Βιολογία (επιστήμες υγείας) 1 ώρα
Μαθηματικά (επιστήμες εκπαίδευσης) 2 ώρες