ΩΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ: 10.00 - 13.00

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΑ.Λ.
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΕΠΑ.Λ.
--- ΧΗΜΕΙΑ    ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ /     ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΑ.Λ.
 Α.Ε.Π.Π. ΦΥΣΙΚΗ    --- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    ---  ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΕΠΑ.Λ.
 Α.Ο.Θ.  --- ΒΙΟΛΟΓΙΑ   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  ---