• ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
   ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ    

 

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
 ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 Α.Ο.Θ. ΧΗΜΕΙΑ    ΙΣΤΟΡΙΑ
 • ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
    ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
   Α.Ε.Π.Π. ΦΥΣΙΚΗ    ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 

 • ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
    ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΑΡΧΑΙΑ

 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ: 10.00 - 13.00