Το Πρότυπο Κέντρο Μελέτης του Φροντιστηρίου μας για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, λειτουργεί καθημερινά από τις 13:30 έως τις 16:30.