ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ν. Γλώσσα  2 ώρες
 Αρχαία  6 ώρες
 Ιστορία  3 ώρες
 Κοινωνιολογία  3 ώρες

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Ν. Γλώσσα  2 ώρες
 Μαθηματικά  6 ώρες
 Α.Ε.Π.Π.  4 ώρες
 Α.Ο.Θ.  3 ώρες

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ν. Γλώσσα  2 ώρες
 Φυσική  4 ώρες
 Χημεία  4 ώρες
 Μαθηματικά  6 ώρες

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 Ν.Γλώσσα 2 ώρες
 Φυσική 4 ώρες 
 Χημεία 4 ώρες 
 Βιολογία 4 ώρες