Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019 - 2020

Αρχαία 3 ώρες
Ν.Ε. Γλώσσα - Λογοτεχνία 2 ώρες
Αρχαία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Ιστορία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα