Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019 - 2020

Μαθηματικά 2 ώρες
Άλγεβρα  2 ώρες
Φυσική  2 ώρες
Χημεία  1 ώρα
Ν.Ε. Γλώσσα - Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Φυσική Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Χημεία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Βιολογία Γ΄ Λυκείου 1 ώρα