Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2019 - 2020

Μαθηματικά 2 ώρες
Άλγεβρα 2 ώρες
Ν.Ε.Γλώσσα - Λογοτεχνία 2 ώρες
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Α.Ε.Π.Π. Γ΄ Λυκείου 1 ώρα
Α.Ο.Θ. Γ΄ Λυκείου 1 ώρα