Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  2019 - 2020

Ν.Ε. Γλώσσα - Λογοτεχνία 2 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Χημεία 3 ώρες
Μαθηματικά 5 ώρες