Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ.Λ. - ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2020

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά  4 ώρες
Νέα Ελληνικά  2 ώρες
Μαθήματα Ειδικοτήτων
Στοιχεία Μηχανών 2 ώρες
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 2 ώρες
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 2 ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες
Προγραμματισμός Υπολογιστών 2 ώρες
Δίκτυα Υπολογιστών 2 ώρες