Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ.Λ. 2018 - 2019

Μαθηματικά  2 ώρες
 Νέα Ελληνικά  2 ώρες
 Μαθήματα Ειδικότητας  2 ώρες

Στο Φροντιστήριό μας λειτουργεί Κέντρο Μελέτης ΕΠΑ.Λ. με ωράριο 13:30 - 16:30.