Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ.Λ. 2020 - 2021

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά  4 ώρες
Νέα Ελληνικά  2 ώρες
Μαθήματα Ειδικότητας 3 ώρες

Το Πρότυπο Κέντρο Μελέτης του Φροντιστηρίου μας λειτουργεί καθημερινά από τις 13:30 έως τις 16:30.