Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ.Λ. 2021 - 2022

Μαθηματικά  2 ώρες
Νέα Ελληνικά  2 ώρες
Μαθήματα Ειδικότητας 3 ώρες

Το Πρότυπο Κέντρο Μελέτης του Φροντιστηρίου μας λειτουργεί καθημερινά από τις 13:30 έως τις 16:30.