Εκτύπωση

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη (με κατεύθυνση στην Οικονομική Θεωρία) από το ίδιο Τμήμα.

Ημερομηνία γέννησης: 16/10/1982.