Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επάγγελμα: Μαθηματικός

Ημερομηνία γέννησης: 13/01/1994

Ενδιαφέροντα: λογοτεχνία, μαγειρική, πεζοπορία