Πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος.

Ημερομηνία γέννησης: 25/07/1966