Εκτύπωση

Πτυχιούχος ΑΣΣΟΕ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Ημερομηνία γέννησης: 10/10/1966