Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επάγγελμα: Φιλόλογος

Ημερομηνία γέννησης: 07/06/1965

Ενδιαφέροντα: κινηματογράφος και θέατρο.