Εκτύπωση

Πτυχιούχος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επάγγελμα: Φιλόλογος

Ημερομηνία γέννησης: 14/10/1979

Ενδιαφέροντα: Ασχολούμαι με τη φωτογραφία και τη μουσική.